Detalls de l’autor/a

Esteve-Gonzalez, Vanessa, Universitat Rovira i Virgili, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO4
    Criteris de disseny per a l'ús del portafolis digital en la recollida i la validació d'evidència en les pràctiques externes
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra