Detalls de l’autor/a

Girona, Victòria

 • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO5
  Avaluació contínua: regulació docent i autoregulació de l'estudiant
  Resum  PDF
 • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO5
  APRENENTATGE TRANSVERSAL DELS ESTUDIANTS DEL GRAU DE FARMÀCIA A LA UNITAT DE LABORATORIS DOCENTS DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Resum  PDF (Español)
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
  Aprenentatge transversal dels estudiants dels graus de nutrició humana i dietètica i ciència i tecnologia dels aliments a la unitat de laboratoris docents del campus de l’alimentació de la facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona
  Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra