Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)

El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) és un esdeveniment acadèmic sobre Educació Superior que se celebra bianualment des de l’any 2000. Organitzat per les vuit universitats públiques catalanes, el congrés és ja una iniciativa consolidada que aplega un gran nombre de professors i d’altres professionals de l’àmbit de l’Educació Superior involucrats en la millora de la innovació i la qualitat docent a la universitat.

Aquesta publicació, que té una periodicitat biennal, conté les actes d’aquest congrés. És a dir, és un recull de tot el material documental que s’ha generat arran del congrés, incloent comunicacions presentades, conferències plenàries, seminaris específics, etc.

La qualitat d’aquest material està avalada pel Comitè Científic del CIDUI, format per experts de les vuit universitats organitzadores, així com per altres membres d’universitats estrangeres que col·laboren de manera continuada. A la vegada, és el Comitè Organitzador qui fa les funcions de comitè editorial d’aquesta publicació i vetlla per un resultat final de qualitat.

##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra