Patrocini de la revista

Institució editora

Organisme coordinador

CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Editors

  • Universitat de Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Lleida
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Oberta de Catalunya
  • Associació Catalana d'Universitats Públiques

CIDUIISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra