Polítiques editorials

Objectius i temàtica

Pàgina fora de servei per problemes tècnics.Disculpi les molesties.

 

El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) és un esdeveniment acadèmic sobre Educació Superior que se celebra bianualment des de l’any 2000. Organitzat per les vuit universitats públiques catalanes, el congrés és ja una iniciativa consolidada que aplega un gran nombre de professors i d’altres professionals de l’àmbit de l’Educació Superior involucrats en la millora de la innovació i la qualitat docent a la universitat.

Aquesta publicació, que té una periodicitat bianual, conté les actes d’aquest congrés. És a dir, és un recull de tot el material documental que s’ha generat arran del congrés, incloent comunicacions presentades, conferències plenàries, seminaris específics, etc.

La qualitat d’aquest material està avalada pel Comitè Científic del CIDUI, format per experts de les vuit universitats organitzadores, així com per altres membres d’universitats estrangeres que col·laboren de manera continuada. A la vegada, és el Comitè Organitzador qui fa les funcions de comitè editorial d’aquesta publicació i vetlla per un resultat final de qualitat.

 

Política de seccions

SO1

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SO2

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SO3

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SO4

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SO5

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SO6

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SO7

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SO8

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SP1

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SP2

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SP3

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SP4

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SE1

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SE2

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM1

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM2

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM3

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM4

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM5

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM6

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM7

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM8

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM9

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

SM10

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Seminaris

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Simposis

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Conferències

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Procés de revisió de persones expertes

Els articles rebuts que compleixin les normes per a la tramesa i publicació d'originals seran informats anònimament per dos avaluadors i, en un termini màxim de tres mesos, es comunicarà als autors l’acceptació o no de l’original. Ambdós informes hauran de ser positius per tal que l’article sigui publicat; si un no ho fos, s’enviarà el text a un tercer avaluador, el dictamen del qual serà decisiu.

 

Política d’accés lliure

Aquest és un espai d'accés lliure immediat al seu contingut amb el desig de facilitar gratuïtament les experiències docents i investigacions al públic, amb la finalitat de fomentar un major intercanvi de coneixement global. Totes les publicacions presentades disposen de número ISSN.

 

Freqüència de publicació

Biennal.ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra