Equip editorial

Director Executiu

 1. Begoña Gros, Universitat de Barcelona
 2. Carmen Ruiz, Universitat Autònoma de Barcelona

Consell de Redacció

 1. Joaquim Reverter, Universitat de Lleida
 2. David López, Universitat Politècnica de Catalunya
 3. Manel Jiménez, Universitat Pompeu Fabra
 4. Ignacio De Corral, Universitat Politècnica de Catalunya
 5. Lluís Pastor, Universitat Oberta de Catalunya
 6. Begoña Gros, Universitat de Barcelona
 7. Antoni Sans, Universitat de Barcelona
 8. Ángel-Pío González, Universitat Rovira i Virgili
 9. Manel Fandos, Universitat Rovira i Virgili
 10. Òscar Flores, Universitat de Lleida
 11. Lucía Gil, Universitat Pompeu Fabra
 12. Núria Marzo, Universitat Autònoma de Barcelona
 13. Rafael Garcia, Universitat de Girona
 14. Sílvia Aznar, Universitat de Girona
 15. Cristina Girona, Universitat Oberta de Catalunya
 16. Nia Solé, ACUP

Secretaria Tècnica

Assessors editorials

 1. Ester Oliveras, Universitat Pompeu Fabra
 2. Montse Guitert, Universitat Oberta de Catalunya
 3. Artur Parcerisa, Universitat de Barcelona
 4. Jordi Gavaldà, Universitat Rovira i Virgili
 5. Xavier Carrera, Universitat de Lleida
 6. Dolors Grau, Universitat Politècnica de Catalunya
 7. Eduardo Doval, Universitat Autònoma de Barcelona
 8. Carme Saurina, Universitat de Girona


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra