Baixant de la tarima: Una experiència a l'aula on l'alumne pren la paraula

Mireia Farrús, Montse Serra, Josep M Basart, Climent Nadeu

Resum


En aquesta comunicació presentem una sèrie d'elements de protagonisme de l'alumne, treballats en una aula d'informàtica, amb l'objectiu de fomentar la participació de l'alumne a la classe. Aquests elements, que inclouen la llibertat, el compromís i l'esperit crític, entre d'altres, impliquen una gestió emocional a l'aula que ajuda a millorar la relació entre el professor i l'alumne i, en conseqüència, el procés d'aprenentatge en general.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra