Perspectiva de gènere i ensenyament universitari

M. Teresa Bartual-Figueras

Resum


És important que la perspectiva de gènere es consolidi en els àmbits acadèmics, institucionals i en les polítiques públiques.

Als plans docents de molts graus universitaris hi ha una mancança d'aquesta perspectiva, la qual cosa  comporta menystenir una part important de l'activitat econòmica i social, que afecta a les dones.

Aquesta comunicació té com objectiu la sensibilització dels/les estudiants en aquesta temàtica mitjançant la seva introducció en assignatures d'Economia i História.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra