Implementació de l’avaluació de competències transversals i específiques

Mercè Vàzquez, David Bañeres, Mª Jesús Marco-Galindo

Resum


En el marc de l'EEES el procés d'aprenentatge dels estudiant s'avalua per mitjà de l'assoliment de competències. La transició d'un model docent basat en el professor vers un model centrat en l'estudiant té una certa complexitat, degut al bagatge dels professors i la manca d'eines per a avaluar competències de manera sistemàtica. En l'article presentem la implementació de l'avaluació per competències en una assignatura del grau d'Informació i Documentació de la UOC mitjançant l'eina Rubrick.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra