L'aula invertida en la simulació clínica d'infermeria

Glòria Tort Nasarre, José Luís Medina Moya

Resum


El projecte es centra en l'aplicació del Team-Based Learning (TBL) com a metodologia d'aula invertida en el briefing de simulació clínica en el Grau d'Infermeria. Els resultats apunten que el TBL en el briefing aconsegueix assegurar els coneixements inicials, com a conseqüència augmenta la qualitat de l'actuació durant la simulació i en el debriefing. S'aposta per un model pedagògic que inclogui el TBL com una de les  metodologies d'aprenentatge en el briefing.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra