L'índex de la Carpeta d'Aprenentatge com a evidència de la presa de decisions del professorat d'Educació Superior

Ana María Forestello, Sílvia Blanch Gelabert, Neus González Monfort

Resum


Presentem els resultats d'un estudi sobre les carpetes d'aprenentatge dels estudiants en els graus d'Educació Infantil i Primària que indaga en l'índex. Aquest apartat de la carpeta és fonamental, perquè reflecteix la presa de decisions del docent sobre què vol ensenyar i com vol que ho facin els estudiants, afavorint-los la consciència sobre l'aprenentatge. Com estudioses d'aquesta eina observem que la seva implantació encara planteja molts reptes i la nostra recerca en posa de manifest alguns.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra