Aplicació actual de l’aprenentatge cooperatiu a la Universitat de Girona

Albert Ruda, Dolors Cañabate, Pilar Curós, M. Luisa Garcia-Romeu, Marta Ministral, Marta Planas, Oriol Vidal

Resum


L’objectiu del treball és analitzar quina és l’aplicació actual de l’aprenentatge cooperatiu a la Universitat de Girona, valorar-ne els punts forts i febles i extreure’n criteris, idees o principis. Aquests materials serviran de referència en el marc del procés d’elaboració d’un manual o guia sobre l’aprenentatge cooperatiu. Aquest manual es posarà a l’abast dels docents de la UdG i altres persones interessades, a fi d’ajudar-los en la seva tasca docent i fomentar-ne una major aplicació. La proposta de comunicació presentarà el qüestionari que s’està realitzant en el moment present, així com la metodologia aplicada a l’estudi, les hipòtesis de l’estudi i els resultats obtinguts.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra