SEMINARS AS A USEFUL TOOL OF ACTIVE LEARNING

Anna Soler-Membrives

Resum


En aquest treball es mostra com la incorporació de seminaris en la Zoologia de les Ciències Ambientals ajuda a millorar les qualificacions respecte a la mitja de les titulacions. Es conclou que la utilització de seminaris està molt ben valorat pels estudiants i n'augmenta la seva motivació.  És un entorn molt participatiu que facilita treballar els continguts procedimentals i actitudinals que desperten un alt interès per part dels estudiants, així com avaluar les competències transversals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra