FILS CONDUCTORS : Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social

Montserrat Yepes-Baldó, Marta Llobet Estany, Núria Prat Bou

Resum


Aquest projecte parteix en la preocupació per la millora de la competència de pensament analític en relació al estudis de treball social. Es parteix d’una mirada interdisciplinar-transdisciplinar per dur a terme de manera col•laborativa la construcció d’un instrument que afavoreixi l’assoliment d’aquesta competència de forma progressiva al llarg del Grau. El  treball consisteix en una revisió conceptual teòrica i en l’anàlisi qualitatiu de les dades obtingudes sobre el què entenen els docents per pensament analític quan avaluen els treballs acadèmics. Els resultats indiquen la importància dels criteris formals, per sobre dels criteris de reflexió i argumentació.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra