Noves tecnologies vs. nous mètodes en l’ensenyament de segones llengües

Susana Gómez Muns, Mónica Rius Piniés

Resum


L’objectiu d’aquesta comunicació és fer una anàlisi de l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament de l’àrab com a segona llengua a la Universitat de Barcelona. En primer lloc, es contextualitzarà el cas tenint en compte el marc geogràfic espanyol, el marc pedagògic de l’EEES i l’evolució de les tecnologies aplicables a l’e-learning. A continuació, es proposarà la necessitat d’afrontar nous reptes en l’ensenyament de l’àrab mitjançant una implementació completa del B-learning. Finalment, es plantejarà una nova concepció del procés d’adquisició de la llengua.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra