Pautes i instruments de suport per al treball en grup: dos processos similars amb resultats diferents.

M. Teresa Segués, Mila Naranjo, José Ramón Lago, Javier Onrubia

Resum


L’ús de metodologies actives i centrades en l’estudiant comporta una reflexió continuada sobre com ajudar els estudiants a desenvolupar competències de treball cooperatiu especialment aquelles vinculades a l’autorregulació. Des d’aquesta premissa, s’han dissenyat i implementat pautes de suport (scripts) per a la realització d’activitats en grups cooperatius. Dues assignatures de l’àrea de Psicologia de l’Educació han participat de l’experiència. Els resultats mostren diferències en l’ús que fan els estudiants de pautes de suport similars i coincidències al valorar la seva utilitat per a la millora del treball en equip sempre i quan el professorat en faci un seguiment  continuat i sistemàtic.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra