Avaluació contínua: regulació docent i autoregulació de l'estudiant

Artur Parcerisa Aran, Ernest Abadal, Montserrat Busquets, Gaspar Coll, Victòria Girona, Rosa Nonell, Jordi Ortín, Antoni Vallés

Resum


Partint de la consideració de l’avaluació continuada com imprescindible per ajudar que l’estudiant universitari aprengui més i millor, es descriu un projecte d’innovació en avaluació continua desenvolupat per professorat de vuit facultats. El projecte pretén establir models de bones pràctiques i un sistema de garantia de qualitat de l’avaluació continua. S’ha elaborat un marc teòric, construït a partir de categories emergents, s’ha recollit opinió de l’alumnat i del professorat i s’ha estudiat a fons la dedicació docent, el tipus i la quantitat d’activitats i els resultats obtinguts per l’alumnat. L’avaluació continua s’ha de relacionar amb l’aprenentatge autònom de l’estudiant.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra