APRENENTATGE REFLEXIU A L’EDUCACIÓ SUPERIOR. Fase 0: QUÈ EN PENSEN ELS ESTUDIANTS?

Rosario Fernandez, Judit Fullana, Maria Pallisera, Lluis Prats, Jordi Colomer, Marc Pérez

Resum


En el marc de les noves metodologies de l’EEES, aquest treball es centra en l’Aprenentatge Reflexiu (AR). Amb el suport institucional de l’ICE de la UdG, els membres de la Xarxa en Aprenentatge Reflexiu, presentem la fase 0 d’un estudi més ampli. Es tracta d’un estudi descriptiu,exploratori i basat en un estudi de casos  realitzat a 93 estudiants de diferents estudis, sobre diferents aspectes de l’AR. Es presenten resultats quantitatius respecte de la valoració dels estudiants dels diferents objectius de l’AR presents a la literatura així com les principals dificultats secundàries a la incorporació de l’AR en el seu procés d’aprenentatge així com  les principals contribucions que els aporta.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra