El treball col•laboratiu amb suport virtual per aprendre a analitzar pràctiques psicopedagògiques

José Ramón Lago, Mila Naranjo, Javier Onrubia, Mª Teresa Segués

Resum


L’aprenentatge col·laboratiu entre els estudiants universitaris requereix que se’ls ofereixin determinades pautes d’ajuda (scripts). La comunicació presenta els instruments desenvolupats amb aquest objectiu. També es mostren indicacions per a l’organització dels equips, per a la divisió de tasques entre els components del grup, i una proposta sobre en quin ordre, i de quina manera, han d’intervenir els participants. Els instruments presentats s’han emprat en una experiència d’innovació desenvolupada en una assignatura de Psicopedagogia. Els resultats mostren, la importància del treball col·laboratiu per al treball professional posterior, i, la necessitat d’ús de determinades eines de comunicació virtual.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra