Com millorar la participació estudiantil a la Universitat: estratègies per a l’adquisició de competències participatives i socials.

Marc Padrés, Xènia Chela

Resum


El nou marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior posa un especial èmfasi tant en l’adquisió de competències participatives i socials com en la implicació de l’alumnat en la universitat. A través de diversos estudis de cas, la present comunicació avalua la qualitat democràtica de diferents formes de participació estudiantil (institucionals i no institucionals) a les universitats públiques catalanes. Com a resultat, s’identifiquen aquells factors que fomenten una participació estudiantil de qualitat i aquells que la dificulten. Finalment, s’estableixen una sèrie de recomanacions útils per als gestors universtaris amb l’objectiu de fer més eficaç l’adquisició d’aquestes competències.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra