DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Albert Juncà Pujol, Gil Pla Campàs

Resum


Des de la seva primera edició, el Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària en Educació Física (EF) de la Universitat de Vic ha inclòs dins dels seus objectius la capacitació del futur professional d’EF en l’ús de les tecnologies de la comunicació i la informació.

La present comunicació exposa les raons que han motivat la implementació d’aquesta innovació, la manera com s’ha dut a terme de manera transversal a partir de diferents assignatures, i els resultats i valoracions que n’han resultat.

 


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra