Eines de la web 2.0 per a la coordinació d'assignatures: Resultats preliminars

Rosa Giralt Mas, Jordi Bonet Dalmau, Sebastià Vila Marta, Pere Palà Schönwälder, Francisco del Águila López

Resum


Aquesta comunicació presenta els resultats d'utilització d'un Dipòsit de Material Docent
amb les característiques pròpies de l'Open Course Ware, en el primer quadrimestre del
nou grau en Enginyeria de Sistemes TIC que ofereix la Universitat Politècnica de
Catalunya a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.
Aquesta acció s’emmarca en un projecte docent més ampli que abasta els tres primers
quadrimestres del grau i la implantació d'una wiki a partir del segon quadrimestre. Aquest
projecte més ampli té per objectiu millorar l'eficiència en l'aprenentatge introduint la web
2.0 com a eina quotidiana de coordinació del professorat i de treball en equip de
l'alumnat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra