L'adquisició de la competència ètica a través de la literatura: Una proposta docent per al seu treball amb els estudiants a través del ficcionalisme

Josep Temporal Oleart, Margarita Mauri Álvarez, Misericòrdia Anglès Cervelló

Resum


La comunicació es proposa presentar el Projecte de Recerca docent reconegut al programa REDICE 2010-2012, amb títol pràcticament homònim al d’aquesta comunicació. L’objectiu del projecte és generar una proposta docent concreta i ajustada que permeti treballar transversalment les competències ètiques a les matèries en què, per la naturalesa dels seus continguts, apareguin aquestes competències o bé les problemàtiques que hi estiguin vinculades; i, singularment, una proposta que permeti treballar-les també a les matèries de deontologia de cada Facultat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra