Coavaluació i treball en equip en la formació inicial del professorat

Josefina Ferrés Font, Meritxell Estebanell Minguell

Resum


En el marc dels Graus de Mestre de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG s’ha desenvolupat una experiència que consisteix en l’organització d’una videoconferència adreçada a nens i nenes en etapa escolar. Amb ella els estudiants de magisteri han dut a terme un seguit d’activitats que incideixen en el desenvolupament de les seves competències digital, de treball en equip de manera col•laborativa i comunicatives. També s’ha dut a terme un procés d’autoavaluació i de coavaluació del treball dels estudiants. Els resultats de l’anàlisi i avaluació de tot el procés, així com els resultats obtinguts en la millora competencial seran presentats durant la realització del congrés.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra