L’avaluació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una escala d’enganxament. Estudi pilot

Carme Arpí, Pilar Àvila, Marissa Baraldés, Helena Benito, Maria Jesús Gutiérrez del Moral, Marta Orts, Ricard Rigall i Torrent, Carles Rostan

Resum


L’aprenentatge basat en problemes (ABP) té com a punt de partida un problema o una situació problemàtica que els alumnes han de resoldre. L’ABP és un mitjà perquè l’alumne desenvolupi habilitats d’autoaprenentatge. Aquest desenvolupament requereix que el  mètode promogui la motivació de l’estudiant, el significat d’allò après i les habilitats d’aprenentatge per a tota la vida. Aquesta comunicació elabora una eina per avaluar el nivell d’enganxament en l’aprenentatge assolit pels alumnes mitjançant una metodologia activa. L’eina permetrà augmentar el coneixement sobre l’ABP, l’efecte que determinades estratègies tenen en l’aprenentatge i millorar les pràctiques educatives.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra