ELS INCIDENTS CRÍTICS COM A POSSIBILITAT DE CANVI I TRANSFORMACIÓ DOCENT A L’AULA UNIVERSITÀRIA

Marta Fuentes Agustí, Silvia Blanch Gelabert, Carles Monereo Font

Resum


Els canvis metodològics que demana l’EEES i el perfil d’estudiants, generen sovint incidents crítics, és a dir, situacions imprevistes que provoquen reaccions emocionals i respostes poc efectives (inhibició, inseguretat, imposició, indulgència,...).

Aquests incidents crítics, generadors de múltiples sentiments desestabilitzadors, cal considerar-los com a una oportunitat de canvi i transformació per a repensar la docència. En aquest sentit, el grup d’innovació i recerca SINTE ha iniciat amb el suport de l’IDES de la UAB una formació específica anomenada “Davant aquesta situació no sé què fer! Gestió d’incidents crítics a l’aula” entorn la gestió d'aquestes situacions a la universitat.


Text complet: PDF (Español)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra