Intervenció en Veu i Educació Universitària. La integració de la prevenció de la salut vocal dels estudiants de logopèdia en el context dels estudis de Grau

Neus Calaf

Resum


Es presenten els resultats d'una investigació-acció sobre la primera fase del projecte iVEU (intervenció en Veu i Educació Universitària), una innovació que vincula un servei assistencial en logopèdia de veu i diferents assignatures del Grau en Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una triple finalitat: educativa, logopèdica i investigadora. Es dissenyen experiències multidisciplinars orientades a la detecció precoç, valoració, intervenció, derivació i seguiment d'alumnes amb disfonia en el context de les assignatures del Grau. L'experiència es sotmet a una avaluació contínua basada en les opinions dels estudiants i professors que participen en l'estudi.

Text complet: PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra