Incidència de les metodologies docents i dels hàbits d’estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels Graus de la Facultat de Dret i Economia de la UdL

M. Teresa Armengol Rosinés, Mercè Castillo Solsona, M. Jesús Gómez Adillón, Anna Tena Tarruella, Anna Vendrell Vilanova

Resum


En el present treball volem donar a conèixer els resultats del  projecte 2009MQD 00206   finançat per l’AGAUR. Aquest estudi, analitza empíricament com les metodologies docents i els hàbits d’estudi, dels estudiants universitaris de primer curs, de les titulacions dels Graus (Dret i ADE) de la FDE de la UdL, influeixen en el rendiment acadèmic, i si són diferents respecte dels que tenien abans en les titulacions LRU (Dret i CC. Empresarials). El treball que es presenta demostra que la implantació dels nous plans d’estudi ha suposat un canvi dels hàbits i una millora del rendiment acadèmic en els alumnes de primer curs.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra