Didàctica de les Ciències en anglès. Valoració de l'experiència al grau d'Educació Primària de la UAB

Anna Marbà Tallada, Mariona Espinet

Resum


En aquesta comunicació s'avalua la proposta de l'ús de l'anglès com a llengua vehicular en l'assignatura de Didàctica de les Ciències Experimentals del Grau d'Educació Primària de la UAB fent servir els mateixos recursos que els grups en català.

Els resultats acadèmics mostren que és possible fer les mateixes classes que fan els grups que fan la docència en català, segurament per la metodologia emprada basada en el paper actiu de l'alumnat més que en l'exposició magistral del professorat. També es comprova que no hi ha una correlació entre el nivell d'anglès i la nota de l'examen. A les conclusions també es discuteixen els aspectes a millorar.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra