Avaluació per a la millora de l'aprenentatge: experiències de doble correcció

Manuela Alcañiz Zanón, Ma Carme Riera Prunera, Miguel Santolino Prieto

Resum


La qualitat de l’ensenyament universitari s’alimenta de les contribucions específiques que els professors fem a la millora de la nostra tasca docent diària. Aquesta ponència analitza una experiència innovadora d’avaluació formativa per a la millora de l’ensenyament de l’Estadística, fàcilment extrapolable a altres estudis. Es detalla la implementació de la doble correcció, que consisteix a corregir els treballs dels estudiants en dues ocasions. En la primera, que duen a terme els mateixos integrants de l’aula, es detecten possibles errors o carències, segons una rúbrica de correcció elaborada pel docent; a la segona correcció del treball, ja millorat, aquest és avaluat pel professor.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra