AVALDO: Enquesta de satisfacció dels estudiants amb la docència a la Universitat Pompeu Fabra: una eina avançada integrada en el sistema de qualitat.

Francesc Abad i Esteve, Jordi Serret i Sanahuja

Resum


El nou model AVALDO EEES d’avaluació de la satisfacció dels estudiants s’insereix de la tradició avaluativa de la UPF, se centra en obtenir evidència de satisfacció dels estudiants amb la docència, en la detecció d’elements d’insatisfacció, en crear un entorn sòlid per als diferents usuaris, i en estar integrat en els sistemes interns de garantia de la Qualitat, per tal que sigui el que realment vol la UPF que sigui, una eina orientada a la millora contínua de la docència. El model AVALDO exigeix també una implicació dels responsables acadèmics i del personal docent de la Universitat d’una manera activa, així com suposa el retorn de les avaluacions als interessats d’una manera ràpida i senzilla.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra