MINROCIND UNA EINA D’APRENENTATGE PRESENCIAL E INTERACTIVA DELS JACIMENTS DE ROQUES I MINERALS INDUSTRIALS A CATALUNYA

Pura Alfonso, Maite Garcia-Valles, Raquel Vallejo, Esperança Tauler

Resum


Es tracta d’un material i eina didàctica a la vegada. Té doncs una doble vesant: a) una part física constituïda per una mostra de roca polida  i una làmina prima de la mateixa roca, per a ser utilitzada a l’hora de pràctiques a classe; i b) una part virtual formada per una base de dades interactiva on els estudiants trobaran fitxes amb les característiques bàsiques de la roca, i la descripció de les pedreres més importants on es troben i la seva importància com a recurs econòmic, com a roca ornamental i/o industrial.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra