IMPARTICIÓ D’UNA ASSIGNATURA D’ELECTRÒNICA DIGITAL PER MITJÀ D’EXERCICIS

Josep Jordana, Francesc Josep Sànchez

Resum


Circuits i Sistemes Electrònics és una assignatura de grau, de segon curs, que s’imparteix a l’EETAC. Durant el quadrimestre de primavera de 2011 s’hi han matriculat uns 50 estudiants distribuïts en dos grups classe.

Aquest treball pretén donar una visió general de com s’imparteix l’assignatura per tal que els estudiants n'aprenguin els objectius específics i les competències genèriques, durant  les 65 h de classe presencial i 85 h de treball fora de l’aula (6 ECTS). L’assignatura es desenvolupa al voltant del treball cooperatiu i l’aprenentatge basat en problemes i té com a base una sèrie d’exercicis redactats en anglès sobre el disseny de circuits digitals mitjançant VHDL i amb microcontroladors.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra