EL TREBALL DE PROJECTES EN EQUIP I EL SEU SEGUIMENT TUTORITZAT EN L’ENTORN VIRTUAL MOODLE

Maria Feliu, Neus Salles, Josep M. López

Resum


Les competències tranversals que s’han establert per als estudis de  grau de la Universitat de Barcelona, esmenten la necessitat de desenvolupar el compromís ètic, la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, el treball en equip i la capacitat creativa i emprenedora. Aquestes competències són plenament treballades a partir de metodologies d’elaboració de projectes en equip però tanmateix aquestes dinàmiques impliquen una elevada càrrega de treball i una dificultat de seguiment per part del professorat. En la comunicació presentarem un projecte d’innovació docent en el qual s’estan creant els mecanismes requerits per impulsar i donar sentit el treball en equip en contextos universitaris.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra