L'aprenentatge autònom dels criteris de pronunciació de la llengua catalana estàndard. Resultats d'una experiència basada en l'obra en línia 'Diccionari de dubtes del català oral'

David Paloma, Mònica Montserrat

Resum


Aquesta comunicació presenta els resultats d’una experiència d'aprenentatge autònom dels criteris de pronunciació de la llengua catalana estàndard. Els protagonistes són estudiants de grau i de postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. El context d'anàlisi l’emmarca l’edició d’una obra en línia, elDiccionari de dubtes del català oral (DDCOR), i també l’administració d’un material de suport que acompanya els textos d’autoaprenentatge del diccionari. La comunicació revela el grau d’eficàcia del DDCOR quant a la descoberta autònoma dels accents dels textos, així com dels criteris de pronunciació que actuen (o no) en determinades paraules.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra