MILLORES EN LA TUTORITZACIÓ DE TREBALLS DE GRUPS PETITS EN ASSIGNATURES TRONCALS AMB ELEVAT NOMBRE D’ESTUDIANTS

Lluïsa Jordi Nebot, Rosa Pàmies Vilà, Pau Català Calderon, Daniel Clos Costa, Joaquim M. Veciana Fontanet, Joan Puig Ortiz, Enrique Zayas Figueras, Salvador Cardona Foix

Resum


En aquesta comunicació es presenta la reforma duta a terme en el procés de tutorització de treballs, a l’assignatura Teoria de Màquines de l’ETSEIB, amb la finalitat d’agilitzar i rendibilitzar la feina del professorat. Aquesta assignatura és troncal, amb un elevat nombre d’estudiants que, en grups de tres, realitzen un treball tutoritzat amb un pes del 20% en la qualificació final. Aquesta reforma es planteja arran del considerable augment de matriculats en el quadrimestre de primavera del 2010-2011, s’ha realitzat en el quadrimestre de tardor del curs 2011-2012 i els resultats han estat satisfactoris tant per a l’alumnat com per al professorat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra