Grau de satisfacció dels estudiants sobre les activitats complementàries realitzades a l’assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona

Raquel Martín-Venegas, Jordi Vilaplana, Juan José Moreno, Verónica Martínez, Montserrat Mitjans, Carme Pelegrí, Ruth Ferrer

Resum


L’avaluació continuada de l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia es basa en l’acreditació de coneixements assolits en l’estudi autònom i en la realització de tot un seguit d’activitats complementàries. Aquestes activitats inclouen una Prova intermèdia, SeminarisClasses pràctiques al laboratori i a l’aula d’informàtica i, Anàlisi d’un text, on l’estudiant ha de comprendre un text, amb l’objectiu d’integrar-ne els continguts i relacionar-los amb les assignatures prèvies. S’ha realitzat una enquesta per copsar la utilitat i el grau de satisfacció dels estudiants sobre les diferents activitats complementàries utilitzades com a eines d’aprenentatge.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra