AVALUACIÓ DE LA INCORPORACIÓ D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIU I COOPERATIU A LES ASSIGNATURES DE BASES DE DADES DE LA FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA

Carme Martín Escofet, Toni Urpí Tubella, Alberto Abelló Gamazo, Xavier Burgués Illa, M.José Casany Guerrero, Carme Quer Bosor, M.Elena Rodríguez González

Resum


En aquest article presentem les tècniques d’aprenentatge actiu i cooperatiu que hem incorporat a les assignatures de l'àmbit de bases de dades. A més, hem avaluat els resultats d’aquesta incorporació tan qualitativa com quantitativament.

Els autors hem desenvolupat una eina de software, anomenada LEARN-SQL, que permet el treball semi-presencial supervisat, l'autoavaluació de l'estudiant i l'aprenentatge actiu i individualitzat. També presentem l’adaptació de LEARN-SQL per donar suport, complert i còmode, a la gestió d'equips d'estudiants, suport automatitzat per als exercicis de programació amb accés a bases de dades, càlcul de costos de consultes i àlgebra relacional.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra