Procés d’aprenentatge accessible per a tothom

Maria José Delgado Garcia, Francisco Villas Espitia, Isabel Gallego Fernández, María Hortensia Álvarez Suau, Joaquim Morte Aixandri

Resum


La inclusió de les persones amb alguna discapacitat (professors i alumnes) a la vida universitària es cada cop més una necessitat i com a tal, cal posar-hi mitjans per que es faci realitat i amb garanties d’èxit. El present treball exposa l’experiència de la UPC en l’adequació de la seva plataforma virtual a les necessitats específiques d’aquests col·lectius i en el programa de sensibilització i formació envers el professorat que van conduir a la consecució del segell de qualitat Euracert (European eAccessibility Certification). Tot des d’una vessant pedagògica i fent èmfasi en els aspectes més didàctics, que no pas tècnics de l’actuació.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra