Perquè es cursa formació contínua en les Institucions d’Educació Superior?. Elaboració i validació d’una escala que permeti esbrinar els factors determinants en la demanda de formació contínua en les Institucions d’Educació Superior

Betlem Sabrià Bernadó, Xavier Llinàs Audet, Sofia Isus Barado, Cristina Yáñez Aldecoa

Resum


L’objectiu d’aquest estudi ha estat construir i validar una escala que permeti determinar els factors que influeixen en la demanda dels usuaris de formació continua en les Institucions d’Educació Superior. La validació s’ha realitzat per dues vies: el judici d’experts i una prova pilot.

 

Amb l’anàlisi dels resultats del judici d’experts hem comprovat la validesa de contingut estudiant les valoracions per ítems i per jutges. Hem calculat, entre altres, l’alfa de Cronbach; els diagrames de capsa (box-plot) i les frontisses de Tukey.

 

La prova pilot ens ha servit per provar la fiabilitat estudiant la consistència interna; i la validesa de constructe.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra