El sistema de competències professionals del Personal d’Administració i Serveis de la UPF

Rosa Vacas Font

Resum


Des del punt de vista del mapa de processos, la docència és un dels processos clau en les organitzacions universitàries i les persones tant del col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis (PAS) i del Personal Docent i Investigador (PDI), realitzen els processos de suport necessari per realitzar la missió d’aquestes organitzacions i donar un servei de qualitat als estudiants.

Aquesta comunicació se centra en el sistema de gestió per competències que la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat per al col·lectiu del PAS que ofereix els serveis de suport a la docència.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra