LES CARACTERÍSTIQUES DE L’APRENENTATGE AUTÒNOM PREDICTORS DEL RESULTAT ACADÈMIC A L’ASSIGNATURA DE PSICOFARMACOLOGIA

Ana Adan, Gemma Prat, Josep Maria Serra-Grabulosa

Resum


El rendiment acadèmic a l’assignatura de Psicofarmacologia, obligatòria de l’ensenyament de Psicologia, s’associa significativament amb les hores de treball autònom, l’assistència a les classes presencials (teoria i pràctiques), el patró de treball distribuït al llarg del semestre i la consulta de fonts d’informació, en especial el text recomanat com a fonamental. L’autoavaluació de la qualitat de l’aprenentatge i la utilitat que s’atribueix a l’assignatura per la posterior pràctica professional són també variables que es relacionen positivament amb els resultats obtinguts i el temps de dedicació a treballar l’assignatura.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra