Experiències d’innovació docent en els ensenyaments d’Economia i Empresa, a les universitats catalanes

Miquel Àngel Bové, Jesús Angla, Misericòrdia Domingo, Mònica Rabassa, Noemí Rabassa, Dolors Setó

Resum


En aquest treball analitzem el nivell d’aplicació de metodologies actives en el procés de formació-aprenentatge dels ensenyaments universitaris d’Economia i Empresa, a Catalunya, en el context dels canvis metodològics impulsats pel procés d’harmonització de l’EEES. Els resultats indiquen l’escassa presència d’experiències d’innovació docent en aquests ensenyament, o com a mínim la seva reduïda difusió a través dels instruments habituals: publicació en revistes, presència en congressos i aparició en les webs universitatàries. Sent aquesta una situació tradicional en aquests ensenyaments, sembla que l’impuls del procés de Bolonia sobre la innovació docent encara no hi ha estat gaire significatiu.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra