LES COMPETÈNCIES INFORMÁTIQUES I INFORMACIONALS BÁSIQUES EN ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS: UNA PROPOSTA

Helena Benito Mundet, Ramon Fabregat, Marissa Baraldés, María Jesús Gutiérrez del Moral, Florencio de la Torre, Jordi Poch, Alberto Zamora, Pilar Zamora, David Huerva, Genís Barnosell

Resum


La comunicació que es presenta recull el treball realitzat per la Xarxa Tic i docència, de la Universitat de Girona, amb el que s’ha buscat de concretar les competències informàtiques i informacionals que haurien de tenir tots els estudiants de grau quan acaben els seus estudis, i que pensem li permetran desenvolupar-se com a bon professional, cadascú en el seu àmbit.

 

El text recull, per una banda, el treball realitzat en la concreció i classificació de les diferents competències informàtiques i informacionals; i, per l’altra, una sèrie d’activitats que es proposa que es facin a l’aula i les competències que es pretenen assolir amb cada una d’elles.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra