UNA EXPERIÈNCIA DE METODOLOGIA TRANSDISCIPLINAR VERS LA INNOVACIÓ I L’EXCEL•LÈNCIA DOCENT EN L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Asunción Blanco-Romero, Jaume Barrera, Esteve Dot, Sandra Saura

Resum


L'experiència presentada respon a la necessitat d’optimització educativa vers l'excel•lència que el nou marc EEES exigeix a una assignatura de primer. El procés va ser adoptar una metodologia trandisciplinar per propiciar en l'alumnat sabers, habilitats i actituds pels quals els models disciplinaris no estan dissenyats. En una assignatura que té com a objectiu principal la posada al dia dels coneixements constructius del present, només una metodologia que relacionés sabers més enllà de la lògica disciplinar podria aconseguir-ho. L'equip docent va dissenyar diferents mètodes transdisciplinars des de la teoria dels laberints, posant èmfasi en el que vam anomenar “disseny de constel•lacions”.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra