L’organització del treball final de Màster: un element de millora de la qualitat global de l’aprenentatge

Elisabet Giner Salvador, M. José Delgado Garcia

Resum


La realització del Màster per formar al professorat de secundària té com a condició ineludible la defensa pública d’un treball final de màster (TFM) davant d’un tribunal. Aquest plantejament acadèmic porta associat una complexitat important per diversos motius: l’elevat nombre d’estudiants i de professorat, el desconeixement de la metodologia per a la realització d’aquest tipus treballs per part de molts dels estudiants i el poc temps que es té entre l’acceptació del treballs i la defensa.

 

Per resoldre i millorar el procés fent-lo més fiable, efectiu i equitatiu es van implantar un seguit d’accions organitzatives, tècniques i metodològiques, que són l’objecte d’aquest comunicat.


Text complet: PDF (Español)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra