La programació de simulacions com a eina docent per als estudiants de Física

Artur Carnicer, Salvador Bosch, Javier Sieiro

Resum


Des de fa uns anys, els programes de simulació interactiva s'utilitzan com a eines en l'aprenentatge de la física. La capacitat de modificar les variables permet analitzar el comportament d'un sistema. Això fa de les simulacions un recurs poderós per promoure la comprensió dels fenòmens. En general, aquests programes han estat dissenyats per professors. però recentment, l'ús generalitzat de llenguatges de programació orientats al càlcul científic ofereix als estudiants una eina poderosa per crear simulacions.

En aquest treball es presenta el disseny d'un curs de física avançada per a estudiants de tercer any de Física Aplicada utilitzant la metodologia d'aprenentatge basat en problemes.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra