L'AUTOAVALUACIÓ COM A EINA D'APRENENTATGE AUTÒNOM DE L'ESTUDIANT

Joan Simon Pallisé, Carles Benedí González, Cèsar Blanché Vergés, Maria Bosch Daniel, Ana Rovira López

Resum


El nou marc que resulta de la incorporació a l'EEES ha suposat un progrés cap a l’autoaprenentatge i el treball autònom que ha implicat, a la vegada, un canvi de paradigma important en la metodologia docent en quant a les pautes d'avaluació. En els darrers anys el grup d’innovació docent GIBAF hem prioritzat en la nostra innovació, el desenvolupament de la implementació de noves eines d’autoavaluació com a complement a la avaluació continuada. En aquest treball es presenta l’experiència del desenvolupament i la implementació de tres activitats d’autoavaluació de diferent tipologia per tal que l’alumne sigui cada vegada més responsable del seu propi aprenentatge.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra