ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT D’UN FÒRUM VIRTUAL INTRODUÏT COM A SUPORT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL EN MEDICINA: A PROPÒSIT D’UN CAS.

Carmen Mias, Angel Rodríguez, Jose Jorge Olsina, Rafael Villalobos, Alfredo Escartin

Resum


Els autors presenten una experiència d’innovació docent amb la introducció d’un fòrum virtual amb l’eina debat del campus virtual, com a suport a la docència presencial d’una assignatura de la llicenciatura de Medicina que s’imparteix sense classes magistrals i amb el model pedagògic ensenyament basat en problemes (EBP) amb la discussió de casos clínics.

S’ha realitzat una anàlisi mixta del desenvolupament del fòrum des de quatre punts de vista: participació, qualitat, rendiment acadèmic, i opinió d’alumnes i professors, per tal de valorar la utilitat d’aquesta eina interactiva com a suport a la docència presencial en un model d’aprenentatge col.laboratiu tipus EBP.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra