CONSTRUINT INSTRUMENTS PER A L’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA TRANSVERSAL DE TREBALL EN EQUIP

Marina Solé Català, Lluís Medir Tejado

Resum


La comunicació descriu el procés de construcció d’instruments d’avaluació per interpretar l’assoliment de la competència transversal de treball en equip en el Grau de Gestió i Administració Publica. Un cop definida la competència i planificat el seu desplegament, s’ha dut a terme una prova pilot per avaluar la competència mitjançant l’ús d’uns qüestionaris. L’objectiu és donar a conèixer el procediment que s’ha seguit i reflexionar sobre els primers resultats obtinguts, amb la finalitat de poder avançar en la construcció d’unes eines adequades d’avaluació competencial.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra